Veelgestelde vragen

Vragen over onze werking of diensten? U vindt hier het antwoord.

Ja, we doen onderhoud op allerlei types borden. De constructeur van het bord heeft geen invloed voor ons. 

We horen soms van onze klanten dat productiestilstanden niet mogelijk zijn. Het is zeer moeilijk om degelijk onderhoud uit te voeren en componenten te vervangen zonder de spanning weg te nemen. Het is altijd beter om stilstanden in te plannen dan ongepland stil te vallen. De kostprijs van een ongeplande stilstand overschrijdt vele malen de kosten van een geplande interventie. 

Gemiddeld hebben we 3 tot 4 uur nodig per vermogensschakelaar. Als we het onderhoud van meerdere schakelaars kunnen combineren, vermindert de uitvoeringstijd per schakelaar. 

Afhankelijk van de leeftijd van de schakelaar kan de uitvoering variëren van 4 uur tot 12 uur. Wanneer we het koper niet hoeven aan te passen en het chassis kunnen behouden, kunnen we de revamp relatief snel uitvoeren. Als we het bestaande koper niet kunnen hergebruiken, moeten we het vernieuwen. In die gevallen duurt de ombouw langer. We beschikken over een mobiele koperwerkplaats, waardoor we de ombouwtijd tot een minimum beperken. 

We gebruiken de merken die de klant graag wenst. Zelf stellen we Socomec, Schneider, Siemens, ABB, Janitza en nog andere merken voor. 

Dat is een moeilijke vraag. De levertermijn is afhankelijk van de component en varieert van week tot week. Hiervoor contacteert u ons het best rechtstreeks. 

Een ‘verplichting’ zouden we het niet noemen. Het is eerder een sterke aanbeveling.  

In het AREI staat het volgende: 

Onderafdeling 1.4.1.3 – Uitvoering en onderhoud 

“De elektrische installaties moeten uitgevoerd worden: met veilig elektrisch materieel, overeenkomstig hun bestemming opdat correct onderhoud mogelijk is in al hun samenstellende delen en dit volgens de voorschriften van dit Boek en de regels van goed vakmanschap (indien de voorschriften niet in dit Boek bestaan). De als dusdanig uitgevoerde installaties brengen, bij correct onderhoud en bij gebruik overeenkomstig hun bestemming, de veiligheid van personen alsook het behoud van goederen niet in gevaar.” 

Onderafdeling 1.4.2.1.  – Veilig elektrisch materieel 

“In een elektrische installatie mogen slechts veilige elektrische machines, toestellen en leidingen aangewend worden. Dit wil zeggen dat ze moeten gebouwd zijn volgens de regels van goed vakmanschap en dat ze in geval van foutloze installatie en onderhoud, en toepassing volgens hun bestemming, zowel de veiligheid van personen als het behoud van goederen niet in gevaar mogen brengen.” 

Schneider, bijvoorbeeld, schrijft onderstaande onderhoudsfrequentie voor. 

 

 

Momenteel niet. Onze engineers focussen vooral op lopende projecten. We proberen onze klanten uiteraard wel zo goed mogelijk te helpen. 

Zeker en vast. Door het onderhouden en testen van de schakelaars stelt u mogelijke gebreken op een geplande manier vast. U kunt dan dringende opvolgacties, zoals vervanging, plannen en een toekomstplan voor een gespreide vervanging opstellen. Het onderhoudsrapport is een prima tool om budgetten en prioriteiten voor de volgende jaren vast te leggen.  

Ja, dat doen we. We kunnen PLC’s van alle merken programmeren en aanpassen. Meer informatie vindt u op https://www.erem.nl/. 

Antwoord niet
gevonden?

Staat uw vraag niet in deze lijst? Geef ons een seintje en we helpen u verder.