Upgrade

Voor een upgrade van uw bestaande borden zijn er twee scenario’s: volledig vernieuwen of de bestaande borden ombouwen. Bij het ombouwen van de borden is het belangrijk dat ze nog in goede staat zijn. Zijn ze veilig opgesteld én wordt rechtstreeks contact vermeden? Voldoen het koper en het bord nog aan de huidige normen? Als uw installatie aan die voorwaarden voldoet, kunnen zowel de bestaande kasten en het koperwerk als de kabels naar het bord behouden blijven. Enkel de interne componenten wisselen we dan uit. 

Revamp

In plaats van een bestaande installatie volledig te vervangen, kunt u ook kiezen voor een revamp van uw verdeelbord. Aangezien u niet meer vervangt dan nodig is, is dit een flexibele en efficiënte oplossing. Het is ook een duurzame keuze, aangezien bij dit proces minder afval en CO2-uitstoot komen kijken. 

Een bord revampen kan op verschillende manieren: 

  • Het hele bord ineens vervangen.  
  • Alle componenten één-op-één vervangen. Het bestaande bord en koper blijven behouden. 
  • Enkel de kritische vermogensschakelaars uitwisselen.  
  • Aanpassen of vervangen van schuiven/lades en schuiven/ladensysteem, zowel PCC als MCC. 
  • Het uitwisselen van de hele montageplaat of platine. 

Indien nodig voeren wij ter plaatse koperwerken op maat uit. Daarvoor beschikken we over een mobiele koperpons en plooimachine. 

De manier van werken is afhankelijk van de situatie en leeftijd van uw installatie en de tijd die ter beschikking is om de werkzaamheden uit te voeren. Vermits we vertrouwd zijn met verschillende merken, hebt u de optie om bij het bestaande merk te blijven of over te stappen naar een ander merk. Dat is zinvol in het kader van standaardisatie. 

Een bijkomend voordeel is dat een vernieuwing een gelegenheid is om de allernieuwste technologieën op gebied van communicatie, metingen en analyse te implementeren. Zo kunt u bijvoorbeeld energiemetingen activeren of bijvoegen op het niveau van de vermogensschakelaars, zonder de toevoeging van bijkomende stroomtransfo’s.  

Uitbreidingen

Zonnepanelen, laadpalen, een nieuwe afdeling in een fabriek, … Een elektrische installatie leeft. Een uitbreiding kan gaan van een kleine schakelaar tot de plaatsing van een volledig compartiment of bord. De gewenste toepassing en het benodigde vermogen bepalen de oplossing. Dankzij onze certificering in bordenbouw en service zorgen we voor het ontwerp, de bouw, de levering, de plaatsing en de inbedrijfstelling van die uitbreidingen. 

Energiemeting en Smart Panels

Energiemeting is een waardevolle aanvulling op elke installatie. Het geeft u een goed beeld van de verschillende verbruikers in uw gebouw. Niet onbelangrijk, gezien de alsmaar stijgende energieprijzen. Bovendien kunt u met meer gesofisticeerde apparaten ook harmonischen, blindvermogen (cos phi) en vele andere parameters opvolgen en rapporteren. We werken ook hier merkonafhankelijk en begeleiden u in het hele traject. 

Vraag uw gratis
check-up aan

Wat is de conditie van uw elektrische installatie? Waar zijn er verbeterpunten? U ontdekt het allemaal dankzij een vrijblijvende check-up. Helemaal gratis!